فراخوان کمیته آموزش و پژوهش در 30 نوامبر 2017

http://bashariyat.org/?p=10920

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته آموزش و پژوهش در 30 نوامبر 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی نوردراین وستفالن 20 نوامبر2017

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7564

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی نوردراین وستفالن 20 نوامبر2017 بسته هستند

4 – شرح کلیپ صوتی (کنوانسیون ملل متحد مربوط به حمایت از حقوق طفل 1989 قسمت دوم)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7552

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای 4 – شرح کلیپ صوتی (کنوانسیون ملل متحد مربوط به حمایت از حقوق طفل 1989 قسمت دوم) بسته هستند

3 – شرح کلیپ صوتی (کنوانسیون ملل متحد مربوط به حمایت از حقوق طفل 1989 قسمت اول)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7549

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای 3 – شرح کلیپ صوتی (کنوانسیون ملل متحد مربوط به حمایت از حقوق طفل 1989 قسمت اول) بسته هستند

2 – کلیپ صوتی شرح (اعلامیه مربوط به اشخاص پیروان ملی یا دینی و زبانی

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7545

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای 2 – کلیپ صوتی شرح (اعلامیه مربوط به اشخاص پیروان ملی یا دینی و زبانی بسته هستند

1 – کلیپ صوتی شرح (میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7543

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای 1 – کلیپ صوتی شرح (میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 بسته هستند

لینک لیست جدید کتاب های منتشر شده در کتابخانه کانون

http://bashariyat.org/?p=10897

ارسال شده در کتابخانه | دیدگاه‌ها برای لینک لیست جدید کتاب های منتشر شده در کتابخانه کانون بسته هستند

لینک اطلاعیه 924 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

http://bashariyat.org/?p=10889

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 924 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان بسته هستند

لینک فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در 26 نوامبر 2017

http://bashariyat.org/?p=10895

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در 26 نوامبر 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی مالزی 18 نوامبر2017

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7539

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی مالزی 18 نوامبر2017 بسته هستند