بایگانی نویسنده: switzerland

لینک  فراخوان مجدد  کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در 15 دسامبر 2017

فراخوان کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در 15 دسامبر 2017

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک  فراخوان مجدد  کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در 15 دسامبر 2017 بسته هستند

لینک اطلاعیه 931نمایندگی سوئیس

اطلاعیه 931 نمایندگی سوئیس

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 931نمایندگی سوئیس بسته هستند

لینک  اطلاعیه 932 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

http://bashariyat.org/?p=11345

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک  اطلاعیه 932 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند

بررسی ماده 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7725

ارسال شده در کلیپ | دیدگاه‌ها برای بررسی ماده 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسته هستند

4- کلیپ صوتی شرح (پروتکل 1992برای اصلاح کنوانسیون تاسیس صندوق بین المللی جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی قسمت پنجم)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7732

ارسال شده در کلیپ | دیدگاه‌ها برای 4- کلیپ صوتی شرح (پروتکل 1992برای اصلاح کنوانسیون تاسیس صندوق بین المللی جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی قسمت پنجم) بسته هستند

3- کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون منطقه کویت برای همکاری درباره حمایت و توسعه محیط زیست دریایی قسمت دوم)

لینک اطلاعیه شماره 836 کمیته دفاع از محیط زیست در خصوص دفن غیر اصولی زباله ها

ارسال شده در کلیپ | دیدگاه‌ها برای 3- کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون منطقه کویت برای همکاری درباره حمایت و توسعه محیط زیست دریایی قسمت دوم) بسته هستند

2- کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون حفظ و ترویج تنوع مظاهر فرهنگی قسمت دوم)

لینک گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 30 اپریل 2017

ارسال شده در کلیپ | دیدگاه‌ها برای 2- کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون حفظ و ترویج تنوع مظاهر فرهنگی قسمت دوم) بسته هستند

1- کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون حفظ و ترویج تنوع مظاهر فرهنگی قسمت اول)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7721

ارسال شده در کلیپ | دیدگاه‌ها برای 1- کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون حفظ و ترویج تنوع مظاهر فرهنگی قسمت اول) بسته هستند

لینک اطلاعیه 928 کمیته دفاع از حقوق زنان

اطلاعیه 927 کمیته دفاع از حقوق زنان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 928 کمیته دفاع از حقوق زنان بسته هستند

لینک فراخوان جلسه مشترک نمایندگی ترکیه و کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان در 15 دسامبر 2017

فراخوان جلسه مشترک نمایندگی ترکیه و کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان در 15 دسامبر 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان جلسه مشترک نمایندگی ترکیه و کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان در 15 دسامبر 2017 بسته هستند