بایگانی نویسنده: switzerland

” لینک اطلاعیه 929 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان  

http://bashariyat.org/?p=11278

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای ” لینک اطلاعیه 929 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان   بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (پروتکل 1992 برای اصلاح کنوانسیون تاسیس صندوق بین المللی جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی قسمت ششم)

کلیپ صوتی شرح (پروتکل 1992 برای اصلاح کنوانسیون تاسیس صندوق بین المللی جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی قسمت ششم)

ارسال شده در کلیپ | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (پروتکل 1992 برای اصلاح کنوانسیون تاسیس صندوق بین المللی جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی قسمت ششم) بسته هستند

2-کلیپ صوتی شرح (پروتکل 1992برای اصلاح کنوانسیون تاسیس صندوق بین المللی جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی قسمت هشتم)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7738

ارسال شده در کلیپ | دیدگاه‌ها برای 2-کلیپ صوتی شرح (پروتکل 1992برای اصلاح کنوانسیون تاسیس صندوق بین المللی جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی قسمت هشتم) بسته هستند

1- کلیپ صوتی شرح (پروتکل 1992برای اصلاح کنوانسیون تاسیس صندوق بین المللی جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی قسمت هفتم)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7736

ارسال شده در کلیپ | دیدگاه‌ها برای 1- کلیپ صوتی شرح (پروتکل 1992برای اصلاح کنوانسیون تاسیس صندوق بین المللی جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی قسمت هفتم) بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7694

ارسال شده در کلیپ | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر) بسته هستند

لینک اطلاعیه 930 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

http://bashariyat.org/?p=11299

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 930 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو بسته هستند

لینک اطلاعیه 928 نمایندگی اندونزی

http://bashariyat.org/?p=11291

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 928 نمایندگی اندونزی بسته هستند

3- کلیپ صوتی شرح (قانون الحاق جمهوری اسلام ایران به کنوانسیون وین در رابطه با حفاظت از لایه اوزون بخش اول)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7742

ارسال شده در کلیپ | دیدگاه‌ها برای 3- کلیپ صوتی شرح (قانون الحاق جمهوری اسلام ایران به کنوانسیون وین در رابطه با حفاظت از لایه اوزون بخش اول) بسته هستند

2- کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون حمایت از پرندگان مفید برای کشاورزی قسمت دوم)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7746

ارسال شده در کلیپ | دیدگاه‌ها برای 2- کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون حمایت از پرندگان مفید برای کشاورزی قسمت دوم) بسته هستند

1- کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون حمایت ازپرندگان مفید برای کشاورزی قسمت اول)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7740

ارسال شده در کلیپ | دیدگاه‌ها برای 1- کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون حمایت ازپرندگان مفید برای کشاورزی قسمت اول) بسته هستند