بایگانی دسته: دسته‌بندی نشده

2- کلیپ صوتی شرح (اعلامیه جهانی حقوق زبانی بخش سوم)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7681

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای 2- کلیپ صوتی شرح (اعلامیه جهانی حقوق زبانی بخش سوم) بسته هستند

1- کلیپ صوتی شرح (اعلامیه جهانی حقوق زبانی بخش دوم)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7679

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای 1- کلیپ صوتی شرح (اعلامیه جهانی حقوق زبانی بخش دوم) بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون برن) .

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7676

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون برن) . بسته هستند

2- کلیپ صوتی شرح (تفسیر عمومی شماره 16میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ماده 17)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7669

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای 2- کلیپ صوتی شرح (تفسیر عمومی شماره 16میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ماده 17) بسته هستند

1- کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون ورشو بخش دوم)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7667

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای 1- کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون ورشو بخش دوم) بسته هستند

2- کلیپ صوتی شرح (قسمت دوم راهنمای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان (راهنمای ریاض)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7662

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای 2- کلیپ صوتی شرح (قسمت دوم راهنمای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان (راهنمای ریاض) بسته هستند

1- کلیپ صوتی شرح (قسمت اول راهنمای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان (راهنمای ریاض)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7660

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای 1- کلیپ صوتی شرح (قسمت اول راهنمای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان (راهنمای ریاض) بسته هستند

3- کلیپ صوتی شرح (پروتکل دوم کنوانسیون 1954 میلادی بخش دوم )

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7653

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای 3- کلیپ صوتی شرح (پروتکل دوم کنوانسیون 1954 میلادی بخش دوم ) بسته هستند

2- کلیپ صوتی شرح (اعلامیه جهانی حقوق زبانی بخش اول)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7651

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای 2- کلیپ صوتی شرح (اعلامیه جهانی حقوق زبانی بخش اول) بسته هستند

1-کلیپ صوتی شرح (اعلامیه جهانی حقوق بشر مفاد 1و2و25و26

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7649

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای 1-کلیپ صوتی شرح (اعلامیه جهانی حقوق بشر مفاد 1و2و25و26 بسته هستند