بایگانی دسته: دسته‌بندی نشده

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون پروتکل دوم کنوانسیون 1954 میلادی بخش اول)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7644

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون پروتکل دوم کنوانسیون 1954 میلادی بخش اول) بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ اقتصادی‌ اجتماعی‌ و فرهنگی مفاد 13 و 14 و 15)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7632

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ اقتصادی‌ اجتماعی‌ و فرهنگی مفاد 13 و 14 و 15) بسته هستند

4- کلیپ صوتی شرح (اعلامیه جهانی حقوق بشر مفاد 22 و 26 و 27 مصوب 1948)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7621

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای 4- کلیپ صوتی شرح (اعلامیه جهانی حقوق بشر مفاد 22 و 26 و 27 مصوب 1948) بسته هستند

3- کلیپ صوتی شرح (قانون موافقتنامه تأسیس مقر بین سازمان اسلامی آموزشی)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7619

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای 3- کلیپ صوتی شرح (قانون موافقتنامه تأسیس مقر بین سازمان اسلامی آموزشی) بسته هستند

2- کلیپ صوتی شرح (پروتکل الحاقی به کنوانسیون های ژنو مصوب 1949 قسمت دوم)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7616

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای 2- کلیپ صوتی شرح (پروتکل الحاقی به کنوانسیون های ژنو مصوب 1949 قسمت دوم) بسته هستند

-کلیپ صوتی شرح (پروتکل الحاقی به کنوانسیون های ژنو مصوب 1949قسمت اول)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7614

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای -کلیپ صوتی شرح (پروتکل الحاقی به کنوانسیون های ژنو مصوب 1949قسمت اول) بسته هستند

2- کلیپ صوتی شرح (تفسیر عمومی شماره 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7612

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای 2- کلیپ صوتی شرح (تفسیر عمومی شماره 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) بسته هستند

1-کلیپ صوتی شرح (میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 مفاد 2 و 3 و 23 و 24)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7610

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای 1-کلیپ صوتی شرح (میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 مفاد 2 و 3 و 23 و 24) بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7607

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن) بسته هستند

لینک پوستر فراخوان مجمع عمومی سالیانه کانون در سال 2017 در 2 دسامبر

http://bashariyat.org/?p=10996

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای لینک پوستر فراخوان مجمع عمومی سالیانه کانون در سال 2017 در 2 دسامبر بسته هستند