بایگانی دسته: کلیپ

کلیپ صوتی شرح (راهبرد یونیسف در زمینه حمایت از کودکان قسمت چهارم)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7862

ارسال شده در کلیپ | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (راهبرد یونیسف در زمینه حمایت از کودکان قسمت چهارم) بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 24 دسامبر 2017

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7859

ارسال شده در کلیپ | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 24 دسامبر 2017 بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (قانون الحاق ایران به کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7857

ارسال شده در کلیپ | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (قانون الحاق ایران به کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان) بسته هستند

ویدئو کلیپ (کودکانی که کودک کار نامیده میشوند) کاری از اعضای نمایندگی اندونزی

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7851

ارسال شده در کلیپ | دیدگاه‌ها برای ویدئو کلیپ (کودکانی که کودک کار نامیده میشوند) کاری از اعضای نمایندگی اندونزی بسته هستند

 1- کلیپ صوتی شرح (راهبرد یونیسف در زمینه حمایت از کودکان قسمت سوم)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7834

ارسال شده در کلیپ | دیدگاه‌ها برای  1- کلیپ صوتی شرح (راهبرد یونیسف در زمینه حمایت از کودکان قسمت سوم) بسته هستند

 2- کلیپ صوتی شرح (پروتکل مونرال در مورد مواد کاهنده لایه ازون قسمت اول)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7836

ارسال شده در کلیپ | دیدگاه‌ها برای  2- کلیپ صوتی شرح (پروتکل مونرال در مورد مواد کاهنده لایه ازون قسمت اول) بسته هستند

 گزارش صوتی جلسه سخنرانی مشترک اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و  نمایندگی مالزی 22 دسامبر 2017

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7831

ارسال شده در کلیپ, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای  گزارش صوتی جلسه سخنرانی مشترک اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و  نمایندگی مالزی 22 دسامبر 2017 بسته هستند

پروتکل مونرال در مورد مواد کاهنده لایه ازون قسمت دوم

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7838

ارسال شده در کلیپ | دیدگاه‌ها برای پروتکل مونرال در مورد مواد کاهنده لایه ازون قسمت دوم بسته هستند

1- کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون به رسمیت شناختن مدارک تحصیلی اموزش عالی در اسیا و اقیانوسیه قسمت دوم)

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش چهارم)

ارسال شده در کلیپ | دیدگاه‌ها برای 1- کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون به رسمیت شناختن مدارک تحصیلی اموزش عالی در اسیا و اقیانوسیه قسمت دوم) بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون به رسمیت شناختن مدارک تحصیلی اموزش عالی در اسیا و اقیانوسیه قسمت سوم)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7843

ارسال شده در کلیپ | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون به رسمیت شناختن مدارک تحصیلی اموزش عالی در اسیا و اقیانوسیه قسمت سوم) بسته هستند