بایگانی دسته: اطلاعیه ها

لینک  فراخوان مجدد  کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در 15 دسامبر 2017

فراخوان کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در 15 دسامبر 2017

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک  فراخوان مجدد  کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در 15 دسامبر 2017 بسته هستند

لینک اطلاعیه 931نمایندگی سوئیس

اطلاعیه 931 نمایندگی سوئیس

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 931نمایندگی سوئیس بسته هستند

لینک  اطلاعیه 932 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

http://bashariyat.org/?p=11345

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک  اطلاعیه 932 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند

لینک اطلاعیه 928 کمیته دفاع از حقوق زنان

اطلاعیه 927 کمیته دفاع از حقوق زنان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 928 کمیته دفاع از حقوق زنان بسته هستند

” لینک اطلاعیه 929 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان  

http://bashariyat.org/?p=11278

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای ” لینک اطلاعیه 929 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان   بسته هستند

لینک اطلاعیه 930 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

http://bashariyat.org/?p=11299

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 930 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو بسته هستند

لینک اطلاعیه 928 نمایندگی اندونزی

http://bashariyat.org/?p=11291

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 928 نمایندگی اندونزی بسته هستند

اطلاعیه 926 نمایندگی مالزی

http://bashariyat.org/?p=11256

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 926 نمایندگی مالزی بسته هستند

لینک اطلاعیه 925 کمیته دفاع از محیط زیست

http://bashariyat.org/?p=11212

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 925 کمیته دفاع از محیط زیست بسته هستند

4- کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون ورشو)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7655

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای 4- کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون ورشو) بسته هستند