بایگانی دسته: اطلاعیه ها

لینک اطلاعیه شماره 939 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

http://bashariyat.org/?p=11698

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه شماره 939 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بسته هستند

 اطلاعیه شماره 936 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص حق تحصیل برای همه انسانها

اطلاعیه شماره 936 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص حق تحصیل برای همه انسانها

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای  اطلاعیه شماره 936 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص حق تحصیل برای همه انسانها بسته هستند

لینک  اطلاعیه شماره 933 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در خصوص مراکز علمی و دانشگاهها

http://bashariyat.org/?p=11556

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک  اطلاعیه شماره 933 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در خصوص مراکز علمی و دانشگاهها بسته هستند

لینک اطلاعیه 934 نمایندگی اندونزی

http://bashariyat.org/?p=11454

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 934 نمایندگی اندونزی بسته هستند

لینک  فراخوان مجدد  کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در 15 دسامبر 2017

فراخوان کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در 15 دسامبر 2017

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک  فراخوان مجدد  کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در 15 دسامبر 2017 بسته هستند

لینک اطلاعیه 931نمایندگی سوئیس

اطلاعیه 931 نمایندگی سوئیس

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 931نمایندگی سوئیس بسته هستند

لینک  اطلاعیه 932 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

http://bashariyat.org/?p=11345

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک  اطلاعیه 932 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند

لینک اطلاعیه 928 کمیته دفاع از حقوق زنان

اطلاعیه 927 کمیته دفاع از حقوق زنان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 928 کمیته دفاع از حقوق زنان بسته هستند

” لینک اطلاعیه 929 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان  

http://bashariyat.org/?p=11278

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای ” لینک اطلاعیه 929 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان   بسته هستند

لینک اطلاعیه 930 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

http://bashariyat.org/?p=11299

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 930 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو بسته هستند