بایگانی دسته: اطلاعیه ها

” لینک اطلاعیه 929 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان  

http://bashariyat.org/?p=11278

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای ” لینک اطلاعیه 929 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان   بسته هستند

لینک اطلاعیه 930 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

http://bashariyat.org/?p=11299

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 930 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو بسته هستند

لینک اطلاعیه 928 نمایندگی اندونزی

http://bashariyat.org/?p=11291

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 928 نمایندگی اندونزی بسته هستند

اطلاعیه 926 نمایندگی مالزی

http://bashariyat.org/?p=11256

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 926 نمایندگی مالزی بسته هستند

لینک اطلاعیه 925 کمیته دفاع از محیط زیست

http://bashariyat.org/?p=11212

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 925 کمیته دفاع از محیط زیست بسته هستند

4- کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون ورشو)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7655

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای 4- کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون ورشو) بسته هستند

اطلاعیه 921 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در خصوص اعتیاد در مدارس و دانش آموزان

http://bashariyat.org/?p=11056

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 921 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در خصوص اعتیاد در مدارس و دانش آموزان بسته هستند

1-کلیپ صوتی شرح (سند 2030 یونسکو اهداف 4 و 5

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7597

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای 1-کلیپ صوتی شرح (سند 2030 یونسکو اهداف 4 و 5 بسته هستند

1- کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون تکمیلی منع بردگی مصوب 1965 بندج بخش اول رسوم و ترتیبات نظیر بردگی

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7578

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای 1- کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون تکمیلی منع بردگی مصوب 1965 بندج بخش اول رسوم و ترتیبات نظیر بردگی بسته هستند

4 – شرح کلیپ صوتی (کنوانسیون ملل متحد مربوط به حمایت از حقوق طفل 1989 قسمت دوم)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7552

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای 4 – شرح کلیپ صوتی (کنوانسیون ملل متحد مربوط به حمایت از حقوق طفل 1989 قسمت دوم) بسته هستند