بایگانی دسته: فراخوان ها

لینک فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

http://bashariyat.org/?p=11702

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی بسته هستند

لینک فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی سوئیس 14 ژانویه 2018

http://bashariyat.org/?p=11664

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی سوئیس 14 ژانویه 2018 بسته هستند

لینک فراخوان جلسه سخنرانی مشترک اعضای نمایندگیهای اندونزی ، پاکستان و هسن 7 ژانویه 2018

http://bashariyat.org/?p=11666

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان جلسه سخنرانی مشترک اعضای نمایندگیهای اندونزی ، پاکستان و هسن 7 ژانویه 2018 بسته هستند

لینک فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 14 ژانویه 2018

فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 14 ژانویه 2018

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 14 ژانویه 2018 بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی مشترک اعضای نمایندگی مالزی و کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 10 ژانویه 2018

فراخوان جلسه سخنرانی مشترک اعضای نمایندگی مالزی و کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 10 ژانویه 2018

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی مشترک اعضای نمایندگی مالزی و کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 10 ژانویه 2018 بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی نیدرزاکسن (هانوفر) 6 ژانویه 2018

http://bashariyat.org/?p=11614

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی نیدرزاکسن (هانوفر) 6 ژانویه 2018 بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی مشترک  نمایندگی های اتریش و اسکاندیناوی در 29 دسامبر 2017

http://bashariyat.org/?p=11552

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی مشترک  نمایندگی های اتریش و اسکاندیناوی در 29 دسامبر 2017 بسته هستند

لینک   فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کودک نوجوان 24 دسامبر 2017

http://bashariyat.org/?p=11444

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک   فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کودک نوجوان 24 دسامبر 2017 بسته هستند

” لینک فراخوان کمیته آموزش و پژوهش جلسه (هم اندیشی) در 31 نوامبر 2017

http://bashariyat.org/?p=11414

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای ” لینک فراخوان کمیته آموزش و پژوهش جلسه (هم اندیشی) در 31 نوامبر 2017 بسته هستند

لینک  فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در 22 دسامبر 2017

http://bashariyat.org/?p=11421

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک  فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در 22 دسامبر 2017 بسته هستند