بایگانی دسته: فراخوان ها

لینک  فراخوان جلسه سخنرانی  کمیته دفاع از حقوق زنان در 30 دسامبر 2017

http://bashariyat.org/?p=11424

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک  فراخوان جلسه سخنرانی  کمیته دفاع از حقوق زنان در 30 دسامبر 2017 بسته هستند

لینک فراخوان جلسه سخنرانی مشترک کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی مالزی در 22 دسامبر 2017

http://bashariyat.org/?p=11401

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان جلسه سخنرانی مشترک کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی مالزی در 22 دسامبر 2017 بسته هستند

لینک فراخوان کمیته آموزش و پژوهش(  کارگاه آموزشی ) در 26 دسامبر 2017

http://bashariyat.org/?p=11404

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان کمیته آموزش و پژوهش(  کارگاه آموزشی ) در 26 دسامبر 2017 بسته هستند

لینک فراخوان جلسه مشترک نمایندگی ترکیه و کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان در 15 دسامبر 2017

فراخوان جلسه مشترک نمایندگی ترکیه و کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان در 15 دسامبر 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان جلسه مشترک نمایندگی ترکیه و کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان در 15 دسامبر 2017 بسته هستند

فراخوان جلسه نمایندگی اسکاندیناوی در17 دسامبر 2017

http://bashariyat.org/?p=11251

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه نمایندگی اسکاندیناوی در17 دسامبر 2017 بسته هستند

لینک فراخوان جلسه کمیته دفاع از اقوام و ملل ایرانی در 9 دسامبر 2017

http://bashariyat.org/?p=11231

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان جلسه کمیته دفاع از اقوام و ملل ایرانی در 9 دسامبر 2017 بسته هستند

فراخوان جلسه مشترک نمایندگی های هسن، اندونزی و پاکستان در 10 دسامبر 2017

http://bashariyat.org/?p=11221

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه مشترک نمایندگی های هسن، اندونزی و پاکستان در 10 دسامبر 2017 بسته هستند

فراخوان جلسه کمیته دفاع از محیط زیست را در تاریخ 12 دسامبر 2017

http://bashariyat.org/?p=11223

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه کمیته دفاع از محیط زیست را در تاریخ 12 دسامبر 2017 بسته هستند

فراخوان جلسه نمایندگی سوئیس را در تاریخ 10 دسامبر 2017

http://bashariyat.org/?p=11189

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه نمایندگی سوئیس را در تاریخ 10 دسامبر 2017 بسته هستند

فراخوان جلسه مشترک نمایندگی های اسکاندیناوی و اتریش در 29 نوامبر 2017

http://bashariyat.org/?p=11012

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه مشترک نمایندگی های اسکاندیناوی و اتریش در 29 نوامبر 2017 بسته هستند