بایگانی دسته: ویدئو

ویدئو ترانه دووم بيار از فرزام فیض تقدیم به مردم ازاده ایران

لینک فراخوان کارگاه اموزشی 27 یونی 2017

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای ویدئو ترانه دووم بيار از فرزام فیض تقدیم به مردم ازاده ایران بسته هستند

لینک کلیپ صوتی شرح (ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

لینک کلیپ صوتی شرح (ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی شرح (ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر) بسته هستند

لینک کلیپ صوتی شرح (ماده 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

لینک کلیپ صوتی شرح (ماده 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر) 

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی شرح (ماده 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر) بسته هستند

لینک کلیپ صوتی دریچه ای رو به اگاهی (چگونگی تحقق اهداف 17 گانه سازمان ملل برای توسعه پایدار)

لینک کلیپ صوتی دریچه ای رو به اگاهی (چگونگی تحقق اهداف 17 گانه سازمان ملل برای توسعه پایدار)

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی دریچه ای رو به اگاهی (چگونگی تحقق اهداف 17 گانه سازمان ملل برای توسعه پایدار) بسته هستند

لینک کلیپ بررسی ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

لینک کلیپ بررسی ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ بررسی ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسته هستند

لینک کلیپ صوتی دریچه ای رو به اگاهی (ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﻳﻲ و ﺩﻻﻳﻞ ﺭﺷﺪ اﻥ)

لینک کلیپ صوتی دریچه ای رو به اگاهی (ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﻳﻲ و ﺩﻻﻳﻞ ﺭﺷﺪ اﻥ)

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی دریچه ای رو به اگاهی (ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﻳﻲ و ﺩﻻﻳﻞ ﺭﺷﺪ اﻥ) بسته هستند

لینک کلیپ صوتی شرح (ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

لینک کلیپ صوتی شرح (ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی شرح (ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر) بسته هستند

لینک کلیپ صوتی دریچه ای رو به اگاهی (چرائی شکنجه و عدم رعایت کرامت انسانی)

لینک کلیپ صوتی دریچه ای رو به اگاهی (چرائی شکنجه و عدم رعایت کرامت انسانی)

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی دریچه ای رو به اگاهی (چرائی شکنجه و عدم رعایت کرامت انسانی) بسته هستند

کلیپ صوتی ﺷﺮﺡ (اعلامیه تعهد درباره ایدز و ویروس ان بخش سوم)

کلیپ صوتی ﺷﺮﺡ (اعلامیه تعهد درباره ایدز و ویروس ان بخش سوم)

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی ﺷﺮﺡ (اعلامیه تعهد درباره ایدز و ویروس ان بخش سوم) بسته هستند

لینک کلیپ صوتی دریچه ای رو به اگاهی (بررسی حقوق کودک در ایران)

لینک کلیپ صوتی دریچه ای رو به اگاهی (بررسی حقوق کودک در ایران)

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی دریچه ای رو به اگاهی (بررسی حقوق کودک در ایران) بسته هستند