بایگانی دسته: رادیو

دریچه ای رو به آگاهی (نسل جوان و فعالیت های سیاسی و اجتماعی در ایران)

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7330

ارسال شده در رادیو | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به آگاهی (نسل جوان و فعالیت های سیاسی و اجتماعی در ایران) بسته هستند

دریچه ای رو به اگاهی (چگونگی دست یافتن به حقوق اساسی مردم)

دریچه ای رو به اگاهی (چگونگی دست یافتن به حقوق اساسی مردم)

ارسال شده در رادیو | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به اگاهی (چگونگی دست یافتن به حقوق اساسی مردم) بسته هستند

دریچه ای رو به اگاهی (نگاهی به معلم و ناکارآمدی مدیریت نظام آموزش و پرورش در ایران)

دریچه ای رو به اگاهی (نگاهی به معلم و ناکارآمدی مدیریت نظام آموزش و پرورش در ایران)

ارسال شده در رادیو | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به اگاهی (نگاهی به معلم و ناکارآمدی مدیریت نظام آموزش و پرورش در ایران) بسته هستند

گزارش سخنرانی در رادیو

گزارش 81  http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=3275 گزارش 82   http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=3278   گزارش 83 http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=3280

ارسال شده در رادیو | دیدگاه‌ها برای گزارش سخنرانی در رادیو بسته هستند

لینک دسترسی به جلسات سخنرانی رادیو از جلسه پنجاه و چهارم تا جلسه هشتادم

لینک دسترسی به جلسات سخنرانی رادیو از جلسه پنجاه و چهارم تا جلسه هشتادم

ارسال شده در رادیو | دیدگاه‌ها برای لینک دسترسی به جلسات سخنرانی رادیو از جلسه پنجاه و چهارم تا جلسه هشتادم بسته هستند

کلیپ برنامه زن در جمهوری اسلامی ایران با موضوع حق زن بر بدن خویش

لینک کلیپ برنامه زن در جمهوری اسلامی ایران با موضوع حق زن بر بدن خویش

ارسال شده در رادیو | دیدگاه‌ها برای کلیپ برنامه زن در جمهوری اسلامی ایران با موضوع حق زن بر بدن خویش بسته هستند

کلیپ برنامه زن در جمهوری اسلامی ایران با موضوع مرگ فریناز خسروی

لینک کلیپ برنامه زن در جمهوری اسلامی ایران با موضوع مرگ فریناز خسروی  

ارسال شده در رادیو | دیدگاه‌ها برای کلیپ برنامه زن در جمهوری اسلامی ایران با موضوع مرگ فریناز خسروی بسته هستند

برنامه ی رادیوئی شماره ی 68 با میزگرد با عنوان اعدام

لینک برنامه ی رادیوئی شماره ی 68 با میزگرد با عنوان اعدام

ارسال شده در رادیو | دیدگاه‌ها برای برنامه ی رادیوئی شماره ی 68 با میزگرد با عنوان اعدام بسته هستند

برنامه ی شماره 63 رادیو با موضوع مشکلات آب در ایران

لینک برنامه ی شماره 63 رادیو با موضوع مشکلات آب در ایران

ارسال شده در رادیو | دیدگاه‌ها برای برنامه ی شماره 63 رادیو با موضوع مشکلات آب در ایران بسته هستند

کلیپ میزگرد رادیویی کانون با موضوع انتخابات برنامه 66

لینک کلیپ میزگرد رادیویی کانون با موضوع انتخابات

ارسال شده در رادیو | دیدگاه‌ها برای کلیپ میزگرد رادیویی کانون با موضوع انتخابات برنامه 66 بسته هستند