بایگانی ماهیانه: ژوئن 2014

اطلاعیه 487 کمیته دفاع از حقوق زنان

ماده ی 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يکديگر با روحيه ای برادرانه رفتار … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 487 کمیته دفاع از حقوق زنان بسته هستند

اطلاعیه 486 کمیته دفاع از حقوق زنان

ماده ی 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر هر فردی حق زندگی ، آزادی و امنيت شخصی دارد. ماده ی 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر هيچ کس را نبايد خودسرانه توقيف ، حبس يا تبعيد کرد. ماده ی 19 اعلامیه جهانی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 486 کمیته دفاع از حقوق زنان بسته هستند

ویدئو کلیپ امنستی در سایت صدا و تصویر

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=1753

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای ویدئو کلیپ امنستی در سایت صدا و تصویر بسته هستند

اطلاعیه 485 کمیته ادیان

ماده۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی و آشکار کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 485 کمیته ادیان بسته هستند

اطلاعیه 484 کمیته ادیان

ماده۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی و آشکار کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 484 کمیته ادیان بسته هستند

اطلاعیه 482 کمیته ی دفاع از حقوق اقوام و ملل

ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر احدي را نميتوان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد که ظالمانه و يا برخلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد. ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر هر کس حق دارد که … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 482 کمیته ی دفاع از حقوق اقوام و ملل بسته هستند

اطلاعیه 483 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

    ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر احدي را نميتوان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاری قرار داد که ظالمانه و يا برخلاف انسانيت و شئون بشری يا موهن باشد. ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر هر کس حق … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 483 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی بسته هستند

فراخوان جلسه نمایندگی هانوفر

جلسه اعضای نمایندگی هانوفر بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و نقض آن در ایران: طی ماه گذشته شنبه 7 یونی 2014 (12.00 الی 15.00) برنامه سازان: خانم میترا حقیقی: گزارش و تحلیل خبر عمومی ماه گذشته «نقض حقوق بشر در … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه نمایندگی هانوفر بسته هستند

اطلاعیه ی 480 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

      Email: info@bashariyat.org                   www.bashariyat.org ماده ١٩ اعلامیه حقوق بشر: هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه ی 480 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو بسته هستند

اطلاعیه ی شماره ی 479 نمایندگی اولدنبورگ برمن

        ماده ی 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر هيچ کس را نبايد خودسرانه توقيف ، حبس يا تبعيد کرد. ما ده ی 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد و اين … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه ی شماره ی 479 نمایندگی اولدنبورگ برمن بسته هستند