بایگانی ماهیانه: دسامبر 2014

فراخوان جلسه نمایندگی اشتوتگارت

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه نمایندگی اشتوتگارت بسته هستند

گزارش صوتی کمیته آموزش

لینک گزارش صوتی کمیته آموزش

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی کمیته آموزش بسته هستند

گزارش تصویری جلسه سخنرانی 6 دسامبر

لینک گزارش تصویری جلسه سخنرانی 6 دسامبر

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش تصویری جلسه سخنرانی 6 دسامبر بسته هستند

فراخوان جلسه ی مشترک نمایندگی های گیسن و ترکیه

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ی مشترک نمایندگی های گیسن و ترکیه بسته هستند

فراخوان جلسه ی نمایندگی سویس در روز یکشنبه 14 دسامبر

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ی نمایندگی سویس در روز یکشنبه 14 دسامبر بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ی عمومی

لینک گزارش صوتی جلسه ی عمومی

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ی عمومی بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ی سخنرانی به مناسبت 16 آذر کمیته ی جوان و دانشجو

لینک گزارش صوتی جلسه ی سخنرانی به مناسبت 16 آذر کمیته ی جوان و دانشجو

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ی سخنرانی به مناسبت 16 آذر کمیته ی جوان و دانشجو بسته هستند

اطلاعیه شماره 552 کمیته ی اقوام

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 552 کمیته ی اقوام بسته هستند

اطلاعیه شماره 551 کمیته ی اقوام

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 551 کمیته ی اقوام بسته هستند

اطلاعیه شماره 550 نمایندگی دانمارک

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 550 نمایندگی دانمارک بسته هستند