بایگانی ماهیانه: اکتبر 2015

گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی هانوفر و الدنبورگ برمن در تاریخ 10 اکتبر 2015

لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی هانوفر و الدنبورگ برمن در تاریخ 10 اکتبر 2015

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی هانوفر و الدنبورگ برمن در تاریخ 10 اکتبر 2015 بسته هستند

اطلاعیه شماره 650 نمایندگی مالزی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 650 نمایندگی مالزی بسته هستند

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه و انتخابات نمایندگی سوئیس، یکشنبه 11 اکتبر 2015

لینک گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه و انتخابات نمایندگی سوئیس، یکشنبه 11 اکتبر 2015

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه و انتخابات نمایندگی سوئیس، یکشنبه 11 اکتبر 2015 بسته هستند

اطلاعیه شماره 648 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان با موضوع دراویش

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 648 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان با موضوع دراویش بسته هستند

اطلاعیه شماره 649 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان مربوط به اعدام مجرمین زیر سن قانونی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 649 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان مربوط به اعدام مجرمین زیر سن قانونی بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 17 اکتبر

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 17 اکتبر بسته هستند

اطلاعیه647 نمایندکی مالزی به مناسبت روز مبارزه علیه حکم اعدام

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه647 نمایندکی مالزی به مناسبت روز مبارزه علیه حکم اعدام بسته هستند

لینک دسترسی به جلسات سخنرانی رادیو از جلسه پنجاه و چهارم تا جلسه هشتادم

لینک دسترسی به جلسات سخنرانی رادیو از جلسه پنجاه و چهارم تا جلسه هشتادم

ارسال شده در رادیو | دیدگاه‌ها برای لینک دسترسی به جلسات سخنرانی رادیو از جلسه پنجاه و چهارم تا جلسه هشتادم بسته هستند

اطلاعیه 646 نمایندگی سوئیس

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 646 نمایندگی سوئیس بسته هستند

فراخوان جلسه مشترک نمایندگی های سوئد و اشتوتگارت 18اکتبر

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه مشترک نمایندگی های سوئد و اشتوتگارت 18اکتبر بسته هستند