بایگانی ماهیانه: ژانویه 2016

اطلاعیه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان بسته هستند

اطلاعیه شماره 671 کمیته جوان و دانشجو

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 671 کمیته جوان و دانشجو بسته هستند

اطلاعیه شماره 674 کانون

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 674 کانون بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی مالزی جمعه 8 ژانویه 2016

لینک گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی مالزی جمعه 8 ژانویه 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی مالزی جمعه 8 ژانویه 2016 بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته جوان و دانشجو

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی کمیته جوان و دانشجو بسته هستند

اطلاعیه شماره 672 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 672 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند

اطلاعیه شماره 670 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 670 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند

اطلاعیه شماره 669 کمیته دفاع از حقوق زنان

صدور حکم وحشیانه و غیر انسانی سنگسار، برای یک زن عباس پارسامنش، رئیس دادگستری شهرستان سیاهکل:خانم «ع-خ»  به اتهام «زنای محصنه» به سنگسار و به اتهام «معاونت در قتل عمد» آرش بابایی پور تبریزی نژاد، همسرش، به ۲۵ سال زندان محکوم … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 669 کمیته دفاع از حقوق زنان بسته هستند

فراخوان جلسه کمیته آموزش و پژو هش دوشنبه 11 ژانویه 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه کمیته آموزش و پژو هش دوشنبه 11 ژانویه 2016 بسته هستند

سرکوب رسانه‌ها و روزنامه نگاران پیش درآمد انتخابات در ایران

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای سرکوب رسانه‌ها و روزنامه نگاران پیش درآمد انتخابات در ایران بسته هستند