بایگانی ماهیانه: فوریه 2016

فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی گیسن در تاریخ 20 فوریه 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی گیسن در تاریخ 20 فوریه 2016 بسته هستند

ویدیو کلیپ به مناسبت روز جهانی هوای پاک

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای ویدیو کلیپ به مناسبت روز جهانی هوای پاک بسته هستند

گزارش جلسه مجمع عمومی ماهیانه کانون در تاریخ 7 فوریه 2016

لینک گزارش جلسه مجمع عمومی ماهیانه کانون در تاریخ 7 فوریه 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش جلسه مجمع عمومی ماهیانه کانون در تاریخ 7 فوریه 2016 بسته هستند

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی هانوفر و زاکسن آنهالت در تاریخ 6 فوریه 2016

لینک گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی هانوفر و زاکسن آنهالت در تاریخ 6 فوریه 2016 ​

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی هانوفر و زاکسن آنهالت در تاریخ 6 فوریه 2016 بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی به مناسبت روز زبان مادری در تاریخ 21 فوریه 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی به مناسبت روز زبان مادری در تاریخ 21 فوریه 2016 بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو بسته هستند

فراخوان نمایندگی سوئیس در 14 فوریه 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی سوئیس در 14 فوریه 2016 بسته هستند

اطلاعیه شماره 681 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در خصوص ختنه دختران

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 681 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در خصوص ختنه دختران بسته هستند

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی گیسن در تاریخ 17 ژانویه 2016

لینک گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی گیسن در تاریخ 17 ژانویه 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی گیسن در تاریخ 17 ژانویه 2016 بسته هستند

اطلاعیه شماره 680 نمایندگی مالزی در خصوص روز جهانی مبارزه با سرطان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 680 نمایندگی مالزی در خصوص روز جهانی مبارزه با سرطان بسته هستند