بایگانی ماهیانه: مارس 2016

فراخوان نمایندگی دانمارک یکشنبه 27 مارس 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی دانمارک یکشنبه 27 مارس 2016 بسته هستند

فراخوان مراسم سیزده بدرانه در رادیو

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان مراسم سیزده بدرانه در رادیو بسته هستند

فراخوان نمایندگی مالزی به مناسبت 12 فروردین روز جمهوری اسلامی

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی مالزی به مناسبت 12 فروردین روز جمهوری اسلامی بسته هستند

اطلاعیه 698 کمیته دفاع از حقوق ییروان ادیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 698 کمیته دفاع از حقوق ییروان ادیان بسته هستند

اطلاعیه شماره 699 کمیته کودک و نو جوان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 699 کمیته کودک و نو جوان بسته هستند

گزارش جلسه کمیته آموزش و پژوهش در 7 مارس 2016

لینک گزارش جلسه کمیته آموزش و پژوهش در 7 مارس 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش جلسه کمیته آموزش و پژوهش در 7 مارس 2016 بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان 22 مارس 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان 22 مارس 2016 بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی 26 مارس کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان به مناسبت 12 فروردین روز جمهوری اسلامی

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی 26 مارس کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان به مناسبت 12 فروردین روز جمهوری اسلامی بسته هستند

گزارش ماهانه نمایندگی هانوفر ،الدنبرگ و برمن و زاگسن آنهالت در تاریخ 5 مارس2016

لینک گزارش ماهانه نمایندگی هانوفر ،الدنبرگ و برمن و زاگسن آنهالت در تاریخ 5 مارس2016 ​

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش ماهانه نمایندگی هانوفر ،الدنبرگ و برمن و زاگسن آنهالت در تاریخ 5 مارس2016 بسته هستند

اطلاعیه شماره 697 نمایندگی سوئد با موضوع برابری دیه زن و مرد در بیمه شخص ثالث

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 697 نمایندگی سوئد با موضوع برابری دیه زن و مرد در بیمه شخص ثالث بسته هستند