بایگانی ماهیانه: می 2016

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 28 مای 2016

لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 28 مای 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 28 مای 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه نمایندگی سوئد 27 مای 2016

لینک گزارش صوتی جلسه نمایندگی سوئد 27 مای 2016 

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه نمایندگی سوئد 27 مای 2016 بسته هستند

فراخوان نمایندگی هانوفر در 4 یونی 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی هانوفر در 4 یونی 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان 22 مای 2016

لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان 22 مای 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان 22 مای 2016 بسته هستند

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در اردیبهشت ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در اردیبهشت ماه 1395 بسته هستند

گزارش اردیبهشت 1395 کمیته محیط زیست

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش اردیبهشت 1395 کمیته محیط زیست بسته هستند

فراخوان نمایندگی دانمارک 29 می 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی دانمارک 29 می 2016 بسته هستند

کلیپ ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای کلیپ ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته آموزش و پژوهش در تاریخ 25 می 2016

لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته آموزش و پژوهش در تاریخ 25 می 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته آموزش و پژوهش در تاریخ 25 می 2016 بسته هستند

فایل صوتی ماده 12

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای فایل صوتی ماده 12 بسته هستند