بایگانی ماهیانه: ژوئن 2016

اطلاعیه 731 نمایندگی مالزی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 731 نمایندگی مالزی بسته هستند

اطلاعیه 730 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 730 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از محیط زیست چهارشنبه 29 ماه ژوئن 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از محیط زیست چهارشنبه 29 ماه ژوئن 2016 بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه کمیته اموزش و پژوهش 21 یونی 2016

لینک گزارش صوتی جلسه کمیته اموزش و پژوهش 21 یونی 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه کمیته اموزش و پژوهش 21 یونی 2016 بسته هستند

گزارش صوتی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 21 یونی 2016

لینک گزارش صوتی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 21 یونی 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 21 یونی 2016 بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی هانوفر 4 یونی 2016

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی هانوفر 4 یونی 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی هانوفر 4 یونی 2016 بسته هستند

فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی های مالزی و یونان در تاریخ 1 یولی 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی های مالزی و یونان در تاریخ 1 یولی 2016 بسته هستند

فراخوان نمایندگی دانمارک 29 یونی 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی دانمارک 29 یونی 2016 بسته هستند

فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی پاکستان مورخ 7 یولی 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی پاکستان مورخ 7 یولی 2016 بسته هستند

گزارش خرداد ماه 1395 کمیته جوان و دانشجو

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش خرداد ماه 1395 کمیته جوان و دانشجو بسته هستند