بایگانی ماهیانه: جولای 2016

فراخوان کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در تاریخ 14

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در تاریخ 14 بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در تاریخ 7 آگوست

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در تاریخ 7 آگوست بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 24 جولای 2016

لینک گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 24 جولای 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 24 جولای 2016 بسته هستند

گزارش تیرماه 1395 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش تیرماه 1395 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو بسته هستند

گزارش تیرماه 95 کمیته کودک و نوجوان

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش تیرماه 95 کمیته کودک و نوجوان بسته هستند

اطلاعیه 738 نمایندگی مالزی در خصوص تابستان خونین 67 و کشتار زندانیان سیاسی و عقیدتی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 738 نمایندگی مالزی در خصوص تابستان خونین 67 و کشتار زندانیان سیاسی و عقیدتی بسته هستند

اطلاعیه 737 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 737 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند

گزارش صوتی جلسه کمیته آموزش و پژوهش 23 جولای 2016

لینک گزارش صوتی جلسه کمیته آموزش و پژوهش 23 جولای 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه کمیته آموزش و پژوهش 23 جولای 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در تاریخ 25 جولای 2016

لینک گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در تاریخ 25 جولای 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در تاریخ 25 جولای 2016 بسته هستند

گزارش تیرماه 1395 کمیته ی دفاع ازحقوق اقوام و ملل ایرانی

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش تیرماه 1395 کمیته ی دفاع ازحقوق اقوام و ملل ایرانی بسته هستند