بایگانی ماهیانه: جولای 2016

اطلاعیه شماره 732 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 732 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند

فراخوان نمایندگی سوئیس یکشنبه 10 یولی 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی سوئیس یکشنبه 10 یولی 2016 بسته هستند

گزارش تصویری ( میز اعتراضی نمایندگی سوئیس ) در روز شنبه، 25 یونی 2016

لینک گزارش تصویری ( میز اعتراضی نمایندگی سوئیس ) در روز شنبه، 25 یونی 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش تصویری ( میز اعتراضی نمایندگی سوئیس ) در روز شنبه، 25 یونی 2016 بسته هستند

فراخوان 9 جولای 2016 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان 9 جولای 2016 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند

گزارش صوتی جلسه مشترک ماهانه نمایندگیهای مالزی و یونان در مورخه 1 ژوئن 2016

لینک گزارش صوتی جلسه مشترک ماهانه نمایندگیهای مالزی و یونان در مورخه 1 ژوئن 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه مشترک ماهانه نمایندگیهای مالزی و یونان در مورخه 1 ژوئن 2016 بسته هستند

فراخوان جلسه مجمع عمومی کانون در مورخه 10 یولی2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه مجمع عمومی کانون در مورخه 10 یولی2016 بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته اقوام و ملل ایرانی

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی کمیته اقوام و ملل ایرانی بسته هستند