بایگانی ماهیانه: آگوست 2016

فراخوان مجمع عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (سپتامبر 2016 ) در روز یکشنبه 4 سپتامبر

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان مجمع عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (سپتامبر 2016 ) در روز یکشنبه 4 سپتامبر بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی کلن در تاریخ 13 آگوست 2016

لینک گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی کلن در تاریخ 13 آگوست 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی کلن در تاریخ 13 آگوست 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 24 اگوست 2016

لینک گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 24 اگوست 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 24 اگوست 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی مالزی 25 اگوست 2016

لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی مالزی 25 اگوست 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی مالزی 25 اگوست 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسۀ مشترک سخنرانی نمایندگی سوئیس و نمایندگی ترکیه یکشنبه 21 آگوست 2016

لینک گزارش صوتی جلسۀ مشترک سخنرانی نمایندگی سوئیس و نمایندگی ترکیه یکشنبه 21 آگوست 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسۀ مشترک سخنرانی نمایندگی سوئیس و نمایندگی ترکیه یکشنبه 21 آگوست 2016 بسته هستند

گزارش نقض حقوق کودک در مرداد ماه 95

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق کودک در مرداد ماه 95 بسته هستند

گزارش ماهیانه کمیته محیط زیست در مردادماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش ماهیانه کمیته محیط زیست در مردادماه 1395 بسته هستند

گزارش تفصیلی نقض حقوق پیروان ادیان در مرداد ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش تفصیلی نقض حقوق پیروان ادیان در مرداد ماه 1395 بسته هستند

گزارش نقض حقوق زنان در مرداد ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق زنان در مرداد ماه 1395 بسته هستند

فراخوان نمایندگی پاکستان مورخ 6 سپتامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی پاکستان مورخ 6 سپتامبر 2016 بسته هستند