بایگانی ماهیانه: اکتبر 2016

فراخوان نمایندگی پاکستان در تاریخ 3 نوامبر 2016 به مناسبت روز بین المللی پیشگیری از سوء استفاده از محیط زیست در جنگ و مناقشه مسلحانه

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی پاکستان در تاریخ 3 نوامبر 2016 به مناسبت روز بین المللی پیشگیری از سوء استفاده از محیط زیست در جنگ و مناقشه مسلحانه بسته هستند

گزارش نقض حقوق زنان در مهر ماه ۱۳۹۵

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق زنان در مهر ماه ۱۳۹۵ بسته هستند

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در مهر ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در مهر ماه 1395 بسته هستند

فراخوان به مناسبت برگزاری مجمع عمومی سالیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ 6 نوامبر2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان به مناسبت برگزاری مجمع عمومی سالیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ 6 نوامبر2016 بسته هستند

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در مهر ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در مهر ماه 1395 بسته هستند

اطلاعیه 770 نمایندگی دانمارک/نروژ

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 770 نمایندگی دانمارک/نروژ بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی مالزی 24 اکتبر 2016

لینک گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی مالزی 24 اکتبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی مالزی 24 اکتبر 2016 بسته هستند

فراخوان نمایندگی مالزی در تاریخ 2 نوامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی مالزی در تاریخ 2 نوامبر 2016 بسته هستند

اطلاعیه 769 نمایندگی دانمارک / نروژ در ارتباط با حبس ، بازداشت و شکنجۀ خبرنگاران در ایران

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 769 نمایندگی دانمارک / نروژ در ارتباط با حبس ، بازداشت و شکنجۀ خبرنگاران در ایران بسته هستند

فراخوان مجمع عمومی سالیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران را بتاریخ 6 اکتبر 2016 در شهر هانوفر

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان مجمع عمومی سالیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران را بتاریخ 6 اکتبر 2016 در شهر هانوفر بسته هستند