بایگانی ماهیانه: نوامبر 2016

فراخوان جلسه مجمع عمومی ماهیانه کانون 4 دسامبر 2016

لینک فراخوان جلسه مجمع عمومی ماهیانه کانون 4 دسامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه مجمع عمومی ماهیانه کانون 4 دسامبر 2016 بسته هستند

اطلاعیه شماره 777 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

لینک اطلاعیه شماره 777 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 777 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند

فراخوان جلسه نمایندگی پاکستان در تاریخ 2 دسامبر 2016

لینک فراخوان جلسه نمایندگی پاکستان در تاریخ 2 دسامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه نمایندگی پاکستان در تاریخ 2 دسامبر 2016 بسته هستند

لینک فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی در تاریخ 1 دسامبر 2016

لینک فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی در تاریخ 1 دسامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی در تاریخ 1 دسامبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی ماهیانه اعضای کمیته محیط زیست در تاریخ 27 نوامبر 2016

لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی ماهیانه اعضای کمیته محیط زیست در تاریخ 27 نوامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی ماهیانه اعضای کمیته محیط زیست در تاریخ 27 نوامبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان در تاریخ 23 نوامبر 2016

لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان در تاریخ 23 نوامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان در تاریخ 23 نوامبر 2016 بسته هستند

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در ابان 1395

لینک گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در ابان 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در ابان 1395 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی ماهیانه اعضای کمیته کودک و نوجوان در تاریخ 23 نوامبر 2016

لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی ماهیانه اعضای کمیته کودک و نوجوان در تاریخ 23 نوامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی ماهیانه اعضای کمیته کودک و نوجوان در تاریخ 23 نوامبر 2016 بسته هستند

گزارش ماهانه نقض حقوق پیروان ادیان در آبان ماه 1395

لینک گزارش ماهانه نقض حقوق پیروان ادیان در آبان ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش ماهانه نقض حقوق پیروان ادیان در آبان ماه 1395 بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در تاریخ 30 نوامبر 2016

لینک فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در تاریخ 30 نوامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در تاریخ 30 نوامبر 2016 بسته هستند