بایگانی ماهیانه: نوامبر 2016

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 29 اکتبر 2016

لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 29 اکتبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 29 اکتبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه کمیته جوان و دانشجو 20 اکتبر 2016

لینک گزارش صوتی جلسه کمیته جوان و دانشجو 20 اکتبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه کمیته جوان و دانشجو 20 اکتبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته حفاظت از محیط زیست 22 اکتبر 2016

لینک گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته حفاظت از محیط زیست 22 اکتبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته حفاظت از محیط زیست 22 اکتبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی نورد راین وستفالن (کلن) 15 اکتبر 2016

لینک گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی نورد راین وستفالن (کلن) 15 اکتبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی نورد راین وستفالن (کلن) 15 اکتبر 2016 بسته هستند

فایل های صوتی سومین بخش از پروژه شناسایی ادیان گمنام در ایران، ( قسمت مزدکیان)

لینک فایل های صوتی سومین بخش از پروژه شناسایی ادیان گمنام در ایران، ( قسمت مزدکیان)

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای فایل های صوتی سومین بخش از پروژه شناسایی ادیان گمنام در ایران، ( قسمت مزدکیان) بسته هستند

گزارش ماهانه نقض حقوق پیروان ادیان در مهرماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش ماهانه نقض حقوق پیروان ادیان در مهرماه 1395 بسته هستند