بایگانی ماهیانه: دسامبر 2016

تبریک سال نو میلادی

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای تبریک سال نو میلادی بسته هستند

اطلاعیه شماره 785 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص سرکوب باور و عقیده

لینک اطلاعیه شماره 785 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص سرکوب باور و عقیده

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 785 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص سرکوب باور و عقیده بسته هستند

اطلاعیه شماره 786 نمایندگی هسن (گیسن) در خصوص دریاچه ارومیه

لینک اطلاعیه شماره 786 نمایندگی هسن (گیسن) در خصوص دریاچه ارومیه

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 786 نمایندگی هسن (گیسن) در خصوص دریاچه ارومیه بسته هستند

گزارش صوتی دومین جلسه تست و ارزیابی از مسولین کمیته ها و نمایندگی ها 27 دسامبر 2016

لینک گزارش صوتی دومین جلسه تست و ارزیابی از مسولین کمیته ها و نمایندگی ها 27 دسامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی دومین جلسه تست و ارزیابی از مسولین کمیته ها و نمایندگی ها 27 دسامبر 2016 بسته هستند

گزارش نقض حقوق هنر منـــــــــــــدان درآذر ماه 1395

لینک گزارش نقض حقوق هنر منـــــــــــــدان درآذر ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق هنر منـــــــــــــدان درآذر ماه 1395 بسته هستند

گزارش صوتی اولین جلسه تست و ارزیابی از مسولین کمیته ها و نمایندگی ها 25 دسامبر 2016

لینک گزارش صوتی اولین جلسه تست و ارزیابی از مسولین کمیته ها و نمایندگی ها 25 دسامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی اولین جلسه تست و ارزیابی از مسولین کمیته ها و نمایندگی ها 25 دسامبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 24 دسامبر 2016

لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 24 دسامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 24 دسامبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته آموزش و پژوهش 23 دسامبر 2016

لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته آموزش و پژوهش 23 دسامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته آموزش و پژوهش 23 دسامبر 2016 بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی اتریش در تاریخ 31 دسامبر 2016

لینک فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی اتریش در تاریخ 31 دسامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی اتریش در تاریخ 31 دسامبر 2016 بسته هستند

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اذر ماه 1395

لینک گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اذر ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اذر ماه 1395 بسته هستند