بایگانی ماهیانه: دسامبر 2016

اطلاعیه شماره 784 نمایندگی دانمارک نروژ در خصوص نه به اعدام کودکان

لینک اطلاعیه شماره 784 نمایندگی دانمارک نروژ در خصوص نه به اعدام کودکان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 784 نمایندگی دانمارک نروژ در خصوص نه به اعدام کودکان بسته هستند

اطلاعیه شماره 783 کمیته هنر و هنرمندان در خصوص لغو کنسرت ها

لینک اطلاعیه شماره 783 کمیته هنر و هنرمندان در خصوص لغو کنسرت ها

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 783 کمیته هنر و هنرمندان در خصوص لغو کنسرت ها بسته هستند

کلیپ صوتی نحوه مقاله نویسی و مدیریت جلسات و فن بیان کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

اموزش نحوه مقاله نویسی و مدیریت جلسات و فن بیان با اجرای : رزا خلیلی کمیته اموزش و پژوهش گروه صدا و تصویر ادیت و تنظیم صدا : محمد گلستانجو تدوین : جمشید غلامی سیاوزان

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی نحوه مقاله نویسی و مدیریت جلسات و فن بیان کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سوم دوره آموزشی برای مسئولین کمیته ها و نمایندگی ها 9 دسامبر 2016

لینک گزارش صوتی جلسه سوم دوره آموزشی برای مسئولین کمیته ها و نمایندگی ها 9 دسامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سوم دوره آموزشی برای مسئولین کمیته ها و نمایندگی ها 9 دسامبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه نمایندگی ایالت هسن (گیسن) 20 نوامبر 2016

لینک گزارش صوتی جلسه نمایندگی ایالت هسن (گیسن) 20 نوامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه نمایندگی ایالت هسن (گیسن) 20 نوامبر 2016 بسته هستند

فراخوان کمیته ادیان 24 دسامبر 2016

لینک فراخوان کمیته ادیان 24 دسامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته ادیان 24 دسامبر 2016 بسته هستند

فراخوان کمیته ادیان 24 دسامبر 2016

لینک فراخوان کمیته ادیان 24 دسامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته ادیان 24 دسامبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان مورخ 15 دسامبر 2016

لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان مورخ 15 دسامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان مورخ 15 دسامبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه نمایندگی نورد راین وستفالن در تاریخ 18 دسامبر2016

لینک گزارش صوتی جلسه نمایندگی نورد راین وستفالن در تاریخ 18 دسامبر2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه نمایندگی نورد راین وستفالن در تاریخ 18 دسامبر2016 بسته هستند

لینک فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی ترکیه 24 دسامبر 2016

لینک فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی ترکیه 24 دسامبر 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی ترکیه 24 دسامبر 2016 بسته هستند