بایگانی ماهیانه: ژانویه 2017

فراخوان جلسه نمایندگی اتریش 31 ژانویه

لینک  فراخوان جلسه نمایندگی اتریش 31 ژانویه

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه نمایندگی اتریش 31 ژانویه بسته هستند

فراخوان کمیته محیط زیست 28 ژانویه 2017

لینک فراخوان کمیته محیط زیست 28 ژانویه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته محیط زیست 28 ژانویه 2017 بسته هستند

فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی دانمارک

لینک فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی دانمارک

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی دانمارک بسته هستند

اطلاعیه شماره 793 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص اتش سوزی ساختمان پلاسکو

لینک اطلاعیه شماره 793 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص اتش سوزی ساختمان پلاسکو

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 793 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص اتش سوزی ساختمان پلاسکو بسته هستند

اطلاعیه 792 کمیته اقوام و ملل ایرانی در خصوص مجازات اعدام

لینک اطلاعیه 792 کمیته اقوام و ملل ایرانی در خصوص مجازات اعدام

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 792 کمیته اقوام و ملل ایرانی در خصوص مجازات اعدام بسته هستند

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در دیماه 1395

لینک گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در دیماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در دیماه 1395 بسته هستند

گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در دی ماه 1395

لینک گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در دی ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در دی ماه 1395 بسته هستند

فراخوان جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 29 ژانویه 2017

لینک فراخوان جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 29 ژانویه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 29 ژانویه 2017 بسته هستند

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در دی ماه 1395

لینک گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در دی ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در دی ماه 1395 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 19 ژانویه 2017

لینک گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 19 ژانویه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 19 ژانویه 2017 بسته هستند