بایگانی ماهیانه: ژانویه 2017

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه اعضای نمایندگی سوئیس 8 ژانویه 2017

لینک گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه اعضای نمایندگی سوئیس 8 ژانویه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه اعضای نمایندگی سوئیس 8 ژانویه 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 16 ژانویه 2017

لینک گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 16 ژانویه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 16 ژانویه 2017 بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی مالزی 27 ژانویه 2017

لینک فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی مالزی 27 ژانویه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی مالزی 27 ژانویه 2017 بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در تاریخ 28 ژانویه 2017

لینک فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در تاریخ 28 ژانویه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در تاریخ 28 ژانویه 2017 بسته هستند

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (بررسی علل زلزله های مکرر در ایران)

به مناسبت بوقوع پیوستن زلزله اسفناک بم تهیه شده است. محوریت این برنامه بر این مبنا است که : آیا میتوان زلزله را یک بلای طبیعی نامید و آیا عواملی غیر طبیعی در ایجاد این فاجعه موثر است ؟ آیا … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (بررسی علل زلزله های مکرر در ایران) بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در تاریخ 19 ژانویه 2017

لینک فراخوان کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در تاریخ 19 ژانویه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در تاریخ 19 ژانویه 2017 بسته هستند

اطلاعیه 790 نمایندگی مالزی در خصوص فقر در جامعه ایران

لینک اطلاعیه 790 نمایندگی مالزی در خصوص فقر در جامعه ایران

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 790 نمایندگی مالزی در خصوص فقر در جامعه ایران بسته هستند

اطلاعیه 791 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در خصوص اسارت و زنجیر خردمندان و فعالان

لینک اطلاعیه 791 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در خصوص اسارت و زنجیر خردمندان و فعالان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 791 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در خصوص اسارت و زنجیر خردمندان و فعالان بسته هستند

فراخوان کمیته آموزش و پژوهش مربوط به تاریخ 25 ژانویه 2017

ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر : هیچ احدی نمی‌بایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچ‌کس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته آموزش و پژوهش مربوط به تاریخ 25 ژانویه 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه مشترک نمایندگی ترکیه و کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 13 ژانویه2017

گزارش صوتی جلسه مشترک نمایندگی ترکیه و کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 13 ژانویه2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه مشترک نمایندگی ترکیه و کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 13 ژانویه2017 بسته هستند