بایگانی ماهیانه: ژانویه 2017

فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی سوئیس 8 ژانویه 2017 ساعت 1400

لینک فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی سوئیس 8 ژانویه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی سوئیس 8 ژانویه 2017 ساعت 1400 بسته هستند

گزارش تصویری میز کتاب اعضای نمایندگی سوئیس 17 دسامبر 2016

شنبه 17 دسامبر 2016 میز کتابی از طرف نمایندگی سوییس کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در شهر زوریخ با عنوان ” دختران خوب به بهشت می روند، دختران بد به ورزشگاه  برگزار شد. هدف از برگزاری این میز … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش تصویری میز کتاب اعضای نمایندگی سوئیس 17 دسامبر 2016 بسته هستند

فراخوان مجمع عمومی در ماه ژانویه

لینک فراخوان مجمع عمومی در ماه ژانویه

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان مجمع عمومی در ماه ژانویه بسته هستند

فراخوان جلسه نمایندگی نیدرزاکسن 7 ژانویه 2017

لینک فراخوان جلسه نمایندگی نیدرزاکسن 7 ژانویه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه نمایندگی نیدرزاکسن 7 ژانویه 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 2 ژانویه 2017

لینک گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 2 ژانویه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 2 ژانویه 2017 بسته هستند

کلیپ (جان زندانیان سیاسی در خطر است) کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

مرگ تدریجی آزادی خواهی مرگ تدریجی تک تک اعضای بدن ارش صادقی قهرمانی که ایستادگی اش ستودنی ست جان آرش در خطر است درخواست های آرش، درخواست های ماست و برماست که صدای او باشیم با همکاری : کمیته دفاع … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای کلیپ (جان زندانیان سیاسی در خطر است) کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی اتریش در تاریخ 31 دسامبر 2016

لینک گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی اتریش در تاریخ 31 دسامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی اتریش در تاریخ 31 دسامبر 2016 بسته هستند

گزارش جلسه ماهانه اعضای نمایندگی ترکیه در تاریخ 24 دسامبر 2016

لینک گزارش جلسه ماهانه اعضای نمایندگی ترکیه در تاریخ 24 دسامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش جلسه ماهانه اعضای نمایندگی ترکیه در تاریخ 24 دسامبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 26 دسامبر 2016

لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 26 دسامبر 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 26 دسامبر 2016 بسته هستند