بایگانی ماهیانه: فوریه 2017

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی دانمارک (نروژ) 23 ژانویه 2017

لینک گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی دانمارک (نروژ) 23 ژانویه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی دانمارک (نروژ) 23 ژانویه 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی مالزی 27 ژانویه 2017

لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی مالزی 27 ژانویه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی مالزی 27 ژانویه 2017 بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه مشترک سخنرانی كميته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان و نمايندگی بادن وورتمبرگ 20 ژانویه 2017

گزارش صوتی جلسه مشترک سخنرانی كميته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان و نمايندگی بادن وورتمبرگ 20 ژانویه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه مشترک سخنرانی كميته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان و نمايندگی بادن وورتمبرگ 20 ژانویه 2017 بسته هستند

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (گذار به دموکراسی در ایران)

دریچه ای رو به اگاهی (گذار به دموکراسی در ایران) با همکاری کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر میهمانان برنامه : اقای منوچهر شفایی بنیانگذار و رئیس هیئت رئیسه کانون و فعال حقوق بشر اقای اسو رستمی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (گذار به دموکراسی در ایران) بسته هستند

گزارش صوتی جلسه هم اندیشی اعضای کمیته اموزش و پژوهش 25 ژانویه 2017

لینک گزارش صوتی جلسه هم اندیشی اعضای کمیته اموزش و پژوهش 25 ژانویه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه هم اندیشی اعضای کمیته اموزش و پژوهش 25 ژانویه 2017 بسته هستند

اطلاعیه 795 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص دراویش

اطلاعیه 795 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص دراویش

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 795 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص دراویش بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی نوردراین وستفالن 14 ژانویه 2017

لینک گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی نوردراین وستفالن 14 ژانویه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی نوردراین وستفالن 14 ژانویه 2017 بسته هستند

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی دیماه 1395

لینک گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی دیماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی دیماه 1395 بسته هستند

گزارش صوتی دومین جلسه هم اندیشی کمیته آموزش و پژوهش 22 فوریه 2017

لینک گزارش صوتی دومین جلسه هم اندیشی کمیته آموزش و پژوهش 22 فوریه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی دومین جلسه هم اندیشی کمیته آموزش و پژوهش 22 فوریه 2017 بسته هستند

لینک فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 2 فوریه 2017

 فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 2 فوریه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 2 فوریه 2017 بسته هستند