بایگانی ماهیانه: فوریه 2017

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (اشکال طبقاتی در ایران فقر اشتغال تبعیض)

لینک کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (اشکال طبقاتی در ایران فقر اشتغال تبعیض)

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (اشکال طبقاتی در ایران فقر اشتغال تبعیض) بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی اسکاندیناوی 19 فوریه 2017

لینک گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی اسکاندیناوی 19 فوریه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی اسکاندیناوی 19 فوریه 2017 بسته هستند

گزارش تفضیلی نقض حقوق پیروان ادیان در بهمن ماه 1395

لینک گزارش تفضیلی نقض حقوق پیروان ادیان در بهمن ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش تفضیلی نقض حقوق پیروان ادیان در بهمن ماه 1395 بسته هستند

لینک گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در بهمن ماه 1395

لینک گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در بهمن ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در بهمن ماه 1395 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه نمایندگی هسن (گیسن) در تاریخ 19 فوریه 2017

لینک گزارش صوتی جلسه نمایندگی هسن (گیسن) در تاریخ 19 فوریه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه نمایندگی هسن (گیسن) در تاریخ 19 فوریه 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی ترکیه 17 فوریه 2017

لینک گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی ترکیه 17 فوریه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی ترکیه 17 فوریه 2017 بسته هستند

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در بهمن ماه 1395

لینک گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در بهمن ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در بهمن ماه 1395 بسته هستند

اطلاعیه 803 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص نقض حقوق بهائیان

لینک اطلاعیه 803 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص نقض حقوق بهائیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 803 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص نقض حقوق بهائیان بسته هستند

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان)

لینک کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان)

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان) بسته هستند

فراخوان مجمع عمومی ماه مارس (12 مارس)

لینک فراخوان مجمع عمومی ماه مارس (12 مارس)

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان مجمع عمومی ماه مارس (12 مارس) بسته هستند