بایگانی ماهیانه: فوریه 2017

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 16 فوریه 2017

لینک گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 16 فوریه 2017 

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 16 فوریه 2017 بسته هستند

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (عملکرد جمهوری اسلامی برای استقرار دولت از دیدگاه حقوق بشری)

لینک کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (عملکرد جمهوری اسلامی برای استقرار دولت از دیدگاه حقوق بشری)

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (عملکرد جمهوری اسلامی برای استقرار دولت از دیدگاه حقوق بشری) بسته هستند

لینک اطلاعیه 802 کتابخانه

لینک اطلاعیه 802 کتابخانه

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 802 کتابخانه بسته هستند

لیست کتابهای جدید منتشر شده در کتابخانه کانون

لینک لیست کتابهای جدید منتشر شده در کتابخانه کانون

ارسال شده در کتابخانه | دیدگاه‌ها برای لیست کتابهای جدید منتشر شده در کتابخانه کانون بسته هستند

کلیپ صوتی (شرح میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی)

لینک کلیپ صوتی (شرح میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی)

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی (شرح میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی) بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 10 فوریه 2017

لینک گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 10 فوریه 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 10 فوریه 2017 بسته هستند

فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی اسکاندیناوی 19 فوریه 2017

لینک فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی اسکاندیناوی 19 فوریه 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی اسکاندیناوی 19 فوریه 2017 بسته هستند

اطلاعیه 801 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان

لینک اطلاعیه 801 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 801 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان بسته هستند

کلیپ صوتی(شرح کنوانسیون اصول ملل متحد برای سالمندان)

لینک کلیپ صوتی(شرح کنوانسیون اصول ملل متحد برای سالمندان)

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی(شرح کنوانسیون اصول ملل متحد برای سالمندان) بسته هستند

اطلاعیه شماره 800 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در خصوص اعدام و حکم اعدام

اطلاعیه شماره 800 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در خصوص اعدام و حکم اعدام

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 800 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در خصوص اعدام و حکم اعدام بسته هستند