بایگانی ماهیانه: مارس 2017

اطلاعیه 814 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در خصوص مین های باز مانده از جنگ ایران و عراق

لینک اطلاعیه 814 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در خصوص مین های باز مانده از جنگ ایران و عراق

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 814 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در خصوص مین های باز مانده از جنگ ایران و عراق بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (اعلامیه جهانی زن/پکن)

لینک کلیپ صوتی شرح (اعلامیه جهانی زن/پکن)

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (اعلامیه جهانی زن/پکن) بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 7 آپریل 2017

لینک فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 7 آپریل 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 7 آپریل 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 25 مارچ 2017

لینک گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 25 مارچ 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 25 مارچ 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی اسکاندیناوی 26 مارچ 2017

لینک گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی اسکاندیناوی 26 مارچ 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی اسکاندیناوی 26 مارچ 2017 بسته هستند

گزارش ماهانه نقض حقوق جوان و دانشجو در اسفند ماه 1395

لینک گزارش ماهانه نقض حقوق جوان و دانشجو در اسفند ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش ماهانه نقض حقوق جوان و دانشجو در اسفند ماه 1395 بسته هستند

فراخوان نمایندگی مالزی 4 آپریل 2017

لینک فراخوان نمایندگی مالزی 4 آپریل 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی مالزی 4 آپریل 2017 بسته هستند

اطلاعیه 810 کمیته دفاع از حقوق زنان با موضوع تبعیض جنسیتی

لینک اطلاعیه 810 کمیته دفاع از حقوق زنان با موضوع تبعیض جنسیتی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 810 کمیته دفاع از حقوق زنان با موضوع تبعیض جنسیتی بسته هستند

اطلاعیه 813 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

لینک اطلاعیه 813 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 813 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی بسته هستند

گزارش صوتی اعضای جلسه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 23 مارس 2017

لینک گزارش صوتی اعضای جلسه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 23 مارس 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی اعضای جلسه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 23 مارس 2017 بسته هستند