بایگانی ماهیانه: آوریل 2017

لینک گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی بادن وورتمبرگ 21 آپریل 2017

لینک گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی بادن وورتمبرگ 21 آپریل 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی بادن وورتمبرگ 21 آپریل 2017 بسته هستند

لینک گزارش صوتی کمیته اموزش و پژوهش (جلسه سوم کارگاه اموزشی) 28 آپریل 2017

لینک گزارش صوتی کمیته اموزش و پژوهش (جلسه سوم کارگاه اموزشی) 28 آپریل 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی کمیته اموزش و پژوهش (جلسه سوم کارگاه اموزشی) 28 آپریل 2017 بسته هستند

لینک کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون مربوط به رضایت در ازدواج)

لینک کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون مربوط به رضایت در ازدواج)

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون مربوط به رضایت در ازدواج) بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست 28 اپریل 2017

لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست 28 اپریل 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست 28 اپریل 2017 بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی اتریش 25 آپریل 2017

لینک گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی اتریش 25 آپریل 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی اتریش 25 آپریل 2017 بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه نمایندگی اندونزی 23 اپریل 2017

لینک گزارش صوتی جلسه نمایندگی اندونزی 23 اپریل 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه نمایندگی اندونزی 23 اپریل 2017 بسته هستند

لینک اطلاعیه 833 کمیته دفاع از حقوق زنان با موضوع روز جهانی جاز

لینک اطلاعیه 833 کمیته دفاع از حقوق زنان با موضوع روز جهانی جاز

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 833 کمیته دفاع از حقوق زنان با موضوع روز جهانی جاز بسته هستند

لینک رده بندی جهانی آزادی مطبوعات 2017 گزارش‌گران بدون مرز

لینک رده بندی جهانی آزادی مطبوعات 2017 گزارش‌گران بدون مرز

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای لینک رده بندی جهانی آزادی مطبوعات 2017 گزارش‌گران بدون مرز بسته هستند

لینک کلیپ صوتی شرح (ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

لینک کلیپ صوتی شرح (ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی شرح (ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر) بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی ترکیه 14 آپریل 2017

لینک گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی ترکیه 14 آپریل 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی ترکیه 14 آپریل 2017 بسته هستند