بایگانی ماهیانه: آوریل 2017

لینک کلیپ صوتی شرح ( آئین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل های الحاقی)

لینک کلیپ صوتی شرح ( آئین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل های الحاقی)

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی شرح ( آئین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل های الحاقی) بسته هستند

لینک فراخوان مراسم 13 مای 2017 با موضوع حقوق بشر و انتخابات پیش رو در ایران

لینک فراخوان مراسم 13 مای 2017 با موضوع حقوق بشر و انتخابات پیش رو در ایران

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان مراسم 13 مای 2017 با موضوع حقوق بشر و انتخابات پیش رو در ایران بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 24 اپریل 2017

لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 24 اپریل 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 24 اپریل 2017 بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 21 اپریل 2017

لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 21 اپریل 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 21 اپریل 2017 بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 22 آپریل 2017

لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 22 آپریل 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 22 آپریل 2017 بسته هستند

لینک گزارش ماهیانه نقض حقوق اقوام ایرانی در فروردین 1396

لینک گزارش ماهیانه نقض حقوق اقوام ایرانی در فروردین 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش ماهیانه نقض حقوق اقوام ایرانی در فروردین 1396 بسته هستند

لینک گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در فروردین ماه 1396

لینک گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در فروردین ماه 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در فروردین ماه 1396 بسته هستند

لینک کلیپ صوتی شرح (بخش سوم کنوانسیون وین )

لینک کلیپ صوتی شرح (بخش سوم کنوانسیون وین )

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی شرح (بخش سوم کنوانسیون وین ) بسته هستند

لینک کلیپ صوتی شرح (بخش دوم کنوانسیون وین)

لینک کلیپ صوتی شرح (بخش دوم کنوانسیون وین)

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی شرح (بخش دوم کنوانسیون وین) بسته هستند

لینک گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان فروردین 1396

لینک گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان فروردین 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان فروردین 1396 بسته هستند