بایگانی ماهیانه: آوریل 2017

لینک گزارش نقض حقوق هنر منــدان در فروردین ماه 1396

لینک گزارش نقض حقوق هنر منــدان در فروردین ماه 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش نقض حقوق هنر منــدان در فروردین ماه 1396 بسته هستند

لینک فراخوان نمایندگی اتریش در تاریخ 25 آپریل 2017

لینک فراخوان نمایندگی اتریش در تاریخ 25 آپریل 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان نمایندگی اتریش در تاریخ 25 آپریل 2017 بسته هستند

لینک گزارش ماهانه نقض حقوق جوان و دانشجو در فروردین ماه 1396

لینک گزارش ماهانه نقض حقوق جوان و دانشجو در فروردین ماه 1396 

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش ماهانه نقض حقوق جوان و دانشجو در فروردین ماه 1396 بسته هستند

لینک فراخوان نمایندگی اسکاندیناوی 29 آپریل 2017

لینک فراخوان نمایندگی اسکاندیناوی 29 آپریل 2017 

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان نمایندگی اسکاندیناوی 29 آپریل 2017 بسته هستند

اطلاعیه 827 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در خصوص انتخابات پیش رو

اطلاعیه 827 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در خصوص انتخابات پیش رو

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 827 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در خصوص انتخابات پیش رو بسته هستند

گزارش صوتی وتصویری جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس 9 اپریل 2017

لینک گزارش صوتی وتصویری جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس 9 اپریل 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی وتصویری جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس 9 اپریل 2017 بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی)

لینک کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی)

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی) بسته هستند

کلیپ برنامه دریچه ای رو به اگاهی (مشکلات آموزش عالی و فارغ التحصیلان)

لینک کلیپ برنامه دریچه ای رو به اگاهی (مشکلات آموزش عالی و فارغ التحصیلان)

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای کلیپ برنامه دریچه ای رو به اگاهی (مشکلات آموزش عالی و فارغ التحصیلان) بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در تاریخ 22 آپریل 2017

لینک فراخوان کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در تاریخ 22 آپریل 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در تاریخ 22 آپریل 2017 بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 30 آپریل 2017

لینک فراخوان کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 30 آپریل 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 30 آپریل 2017 بسته هستند