بایگانی ماهیانه: آوریل 2017

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست 8 آپریل 2017

لینک فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست 8 آپریل 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست 8 آپریل 2017 بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات)

لینک کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات)

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات) بسته هستند

اطلاعیه 812 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

لینک اطلاعیه 812 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 812 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند

فراخوان مجمع عمومی ماهیانه 2 آپریل 2017

لینک فراخوان مجمع عمومی ماهیانه 2 آپریل 2017 

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان مجمع عمومی ماهیانه 2 آپریل 2017 بسته هستند

گزارش کمیته دفاع از محیط زیست دراسفند 1395

لینک گزارش کمیته دفاع از محیط زیست دراسفند 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش کمیته دفاع از محیط زیست دراسفند 1395 بسته هستند