بایگانی ماهیانه: می 2017

لینک گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در اردیبهشت ماه 1396

لینک گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در اردیبهشت ماه 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در اردیبهشت ماه 1396 بسته هستند

لینک فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 8 یونی 2017

لینک فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 8 یونی 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 8 یونی 2017 بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق زنان 27 مای 2017

لینک گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق زنان 27 مای 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق زنان 27 مای 2017 بسته هستند

لینک گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اردیبهشت ماه 1369

لینک گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اردیبهشت ماه 1369

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اردیبهشت ماه 1369 بسته هستند

لینک اطلاعیه 844 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص وضعیت شهروندان بهائی در ایران

لینک اطلاعیه 844 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص وضعیت شهروندان بهائی در ایران

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 844 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص وضعیت شهروندان بهائی در ایران بسته هستند

لینک اطلاعیه 851 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در خصوص خرید و فروش کودکان

لینک اطلاعیه 851 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در خصوص خرید و فروش کودکان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 851 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در خصوص خرید و فروش کودکان بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه نمایندگی نورد راین وستفالن (کلن) 27 مای 2017

لینک گزارش صوتی جلسه نمایندگی نورد راین وستفالن (کلن) 27 مای 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه نمایندگی نورد راین وستفالن (کلن) 27 مای 2017 بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 26 مای 2017

لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 26 مای 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 26 مای 2017 بسته هستند

لینک اطلاعیه 849 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

لینک اطلاعیه 849 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 849 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو بسته هستند

لینک کلیپ صوتی دریچه ای رو به اگاهی (خانواﺩﻩ و ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﻣﻮﺯﺵ اﻭﻟﻴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺫاتی بشر)

لینک  کلیپ صوتی دریچه ای رو به اگاهی (خانواﺩﻩ و ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﻣﻮﺯﺵ اﻭﻟﻴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺫاتی بشر)

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی دریچه ای رو به اگاهی (خانواﺩﻩ و ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﻣﻮﺯﺵ اﻭﻟﻴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺫاتی بشر) بسته هستند