بایگانی ماهیانه: می 2017

لینک گزارش ماهانه نقض حقوق جوان و دانشجو در اردیبهشت ماه 1396

لینک گزارش ماهانه نقض حقوق جوان و دانشجو در اردیبهشت ماه 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش ماهانه نقض حقوق جوان و دانشجو در اردیبهشت ماه 1396 بسته هستند

لینک فراخوان کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی به تاریخ 28 مای 2017

لینک فراخوان کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی به تاریخ 28 مای 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی به تاریخ 28 مای 2017 بسته هستند

لینک فراخوان نمایندگی مالزی 2 یونی 2017

لینک فراخوان نمایندگی مالزی 2 یونی 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان نمایندگی مالزی 2 یونی 2017 بسته هستند

لینک گزارش ماهانه اخبار نقض حقوق محیط زیست در اردیبهشت 1396

لینک گزارش ماهانه اخبار نقض حقوق محیط زیست در اردیبهشت 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش ماهانه اخبار نقض حقوق محیط زیست در اردیبهشت 1396 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 24 مای 2017

گزارش صوتی جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 24 مای 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 24 مای 2017 بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش سوم)

 کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش سوم)

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش سوم) بسته هستند

دو لینک اطلاعیه 840 ( قطعنامه میز اعتراضی 26 مای 2017 نمایندگی سوئیس ) را به زبان فارسی و المانی،

قطعنامه میز اعتراضی 26 مای 2017 نمایندگی سوئیس   Die 26 Mai Resolution

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای دو لینک اطلاعیه 840 ( قطعنامه میز اعتراضی 26 مای 2017 نمایندگی سوئیس ) را به زبان فارسی و المانی، بسته هستند

لینک گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در ماه اردیبهشت 1396

لینک گزارش  نقض حقوق پیروان ادیان در ماه اردیبهشت 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در ماه اردیبهشت 1396 بسته هستند

لینک کلیپ صوتی شرح کنوانسیون (استکهلم بخش دوم)

لینک کلیپ صوتی شرح کنوانسیون (استکهلم بخش دوم)

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی شرح کنوانسیون (استکهلم بخش دوم) بسته هستند

گزارش صوتی وتصویری جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس 21 مای 2017

گزارش صوتی وتصویری جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس 21 مای 2017  

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی وتصویری جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس 21 مای 2017 بسته هستند