بایگانی ماهیانه: می 2017

گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 23 مای 2017

گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 23 مای 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 23 مای 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگیهای اندونزی و اتریش 22 مای 2017

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگیهای اندونزی و اتریش 22 مای 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگیهای اندونزی و اتریش 22 مای 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه نمایندگی ترکیه 19 مای 2017

گزارش صوتی جلسه نمایندگی ترکیه 19 مای 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه نمایندگی ترکیه 19 مای 2017 بسته هستند

لینک شرح گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در اردیبهشت ماه 1396 در ایران

لینک شرح گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در اردیبهشت ماه 1396 در ایران

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک شرح گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در اردیبهشت ماه 1396 در ایران بسته هستند

لینک اطلاعیه 848 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشچو

لینک اطلاعیه 848 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشچو

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 848 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشچو بسته هستند

لینک اطلاعیه 842 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

لینک اطلاعیه 842 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 842 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان بسته هستند

لینک اطلاعیه 839 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

لینک اطلاعیه 839 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 839 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند

لینک فراخوان نمایندگی نورد راین وستفالن 27 مای 2017

لینک فراخوان نمایندگی نورد راین وستفالن  27 مای 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان نمایندگی نورد راین وستفالن 27 مای 2017 بسته هستند

لینک فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست 29 مای 2017

لینک فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست 29 مای 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست 29 مای 2017 بسته هستند

لینک فراخوان کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 28 مای 2017

لینک فراخوان کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 28 مای 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 28 مای 2017 بسته هستند