بایگانی ماهیانه: ژوئن 2017

لینک فراخوان سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 9 یولی 2017

لینک فراخوان سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 9 یولی 2017 

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 9 یولی 2017 بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه کارگاه آموزشی (جلسه پنجم – 27 جوئن 2017)

 لینک گزارش صوتی جلسه کارگاه آموزشی (جلسه پنجم – 27 جوئن 2017)

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه کارگاه آموزشی (جلسه پنجم – 27 جوئن 2017) بسته هستند

لینک فراخوان جلسه مشترک نمایندگی های پاکستان و اندونزی 11 یولی 2017

لینک  فراخوان جلسه مشترک نمایندگی های پاکستان و اندونزی 11 یولی 2017 

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان جلسه مشترک نمایندگی های پاکستان و اندونزی 11 یولی 2017 بسته هستند

لینک گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان در خرداد 1396

لینک گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان در خرداد 1396 

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان در خرداد 1396 بسته هستند

لینک فراخوان نمایندگی مالزی 5 یولی 2017

لینک فراخوان نمایندگی مالزی 5 یولی 2017 

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان نمایندگی مالزی 5 یولی 2017 بسته هستند

لینک اطلاعیه 870 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در خصوص دانشجویان زندانی

لینک اطلاعیه 870 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در خصوص دانشجویان زندانی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 870 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در خصوص دانشجویان زندانی بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از محیط زیست 27 جون 2017

لینک گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از محیط زیست 27 جون 2017 

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از محیط زیست 27 جون 2017 بسته هستند

لینک گزارش ماهیانه نقض حقوق زنان در خرداد 1396

لینک گزارش ماهیانه نقض حقوق زنان در خرداد 1396 

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش ماهیانه نقض حقوق زنان در خرداد 1396 بسته هستند

لینک فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون 2 یولی 2017

لینک  فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون  2 یولی 2017 

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون 2 یولی 2017 بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق زنان 24 جون 2017

لینک گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق زنان 24 جون 2017 

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق زنان 24 جون 2017 بسته هستند