بایگانی ماهیانه: ژوئن 2017

لینک گزارش ماهانه اخبار نقض حقوق محیط زیست در اردیبهشت 1396

لینک گزارش ماهانه اخبار نقض حقوق محیط زیست در اردیبهشت 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش ماهانه اخبار نقض حقوق محیط زیست در اردیبهشت 1396 بسته هستند

لینک گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان در خرداد 96

لینک گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان در خرداد 96

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان در خرداد 96 بسته هستند

لینک گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در خرداد ماه 1396

لینک گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در خرداد ماه 1396

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در خرداد ماه 1396 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه مشترک سخنرانی نمایندگیهای هسن (گیسن) و مالزی 22 جون 2017

گزارش صوتی جلسه مشترک سخنرانی نمایندگیهای هسن (گیسن) و مالزی 22 جون 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه مشترک سخنرانی نمایندگیهای هسن (گیسن) و مالزی 22 جون 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی نوردراین وستفالن (کلن) 10 جون 2017

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی نوردراین وستفالن (کلن) 10 جون 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی نوردراین وستفالن (کلن) 10 جون 2017 بسته هستند

لینک خبری گزارش‌گران بدون مرز در مورد محکوم کردن تشدید سانسور بر روی اینترنت و سرکوب شهروندخبرنگاران در ایران

لینک خبری گزارش‌گران بدون مرز در مورد محکوم کردن تشدید سانسور بر روی اینترنت و سرکوب شهروندخبرنگاران در ایران

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای لینک خبری گزارش‌گران بدون مرز در مورد محکوم کردن تشدید سانسور بر روی اینترنت و سرکوب شهروندخبرنگاران در ایران بسته هستند

لینک فراخوان جلسه مشترک نمایندگی نیدرزاکسن و کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 25 یونی 2017

لینک  فراخوان جلسه مشترک نمایندگی نیدرزاکسن و کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان  25 یونی 2017 

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان جلسه مشترک نمایندگی نیدرزاکسن و کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 25 یونی 2017 بسته هستند

لینک فراخوان کارگاه اموزشی 27 یونی 2017

لینک فراخوان کارگاه اموزشی  27 یونی 2017 

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان کارگاه اموزشی 27 یونی 2017 بسته هستند

لینک اطلاعیه 863 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص اخراج بهائیان از تحصیل

لینک اطلاعیه 863 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص اخراج بهائیان از تحصیل

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 863 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص اخراج بهائیان از تحصیل بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی اسکاندیناوی 18 جون 2017

لینک گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی اسکاندیناوی 18 جون 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی اسکاندیناوی 18 جون 2017 بسته هستند