بایگانی ماهیانه: ژوئن 2017

لینک فراخوان جلسه مشترک نمایندگی های پاکستان و اندونزی 11 یونی 2017

لینک فراخوان جلسه مشترک نمایندگی های پاکستان و اندونزی 11 یونی 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان جلسه مشترک نمایندگی های پاکستان و اندونزی 11 یونی 2017 بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 28 مای 2017

لینک گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 28 مای 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 28 مای 2017 بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه مشترک اعضای نمایندگیهای اتریش و ترکیه 16 جون 2017

لینک گزارش صوتی جلسه مشترک اعضای نمایندگیهای اتریش و ترکیه 16 جون 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه مشترک اعضای نمایندگیهای اتریش و ترکیه 16 جون 2017 بسته هستند

لینک کلیپ صوتی شرح (ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

لینک کلیپ صوتی شرح (ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی شرح (ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر) بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از محیط زیست 29 مای 2017

لینک گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از محیط زیست 29 مای 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از محیط زیست 29 مای 2017 بسته هستند