بایگانی ماهیانه: جولای 2017

لینک فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 27 جولای 2017

لینک فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 27 جولای 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 27 جولای 2017 بسته هستند

لینک فراخوان کمیته آموزش و پژوهش در کارکاه آموزشی 25 جولای 2017

لینک فراخوان کمیته آموزش و پژوهش در کارکاه آموزشی 25 جولای 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان کمیته آموزش و پژوهش در کارکاه آموزشی 25 جولای 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه نمایندگی اسکاندیناوی 16 جولای 2017

 گزارش صوتی جلسه نمایندگی اسکاندیناوی 16 جولای 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه نمایندگی اسکاندیناوی 16 جولای 2017 بسته هستند

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس 9 جولای 2017

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس 9 جولای 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس 9 جولای 2017 بسته هستند

لینک فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 27 جولای 2017

لینک فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 27 جولای 2017 

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 27 جولای 2017 بسته هستند

لینک فراخوان کمیته آموزش و پژوهش در کارکاه آموزشی 25 جولای 2017

لینک فراخوان کمیته آموزش و پژوهش در کارکاه آموزشی 25 جولای 2017  

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان کمیته آموزش و پژوهش در کارکاه آموزشی 25 جولای 2017 بسته هستند

لینک فراخوان کمیته آموزش و پژوهش در برنامه هم اندیشی 31 جولای 2017

لینک فراخوان کمیته آموزش و پژوهش در برنامه هم اندیشی 31 جولای 2017 

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان کمیته آموزش و پژوهش در برنامه هم اندیشی 31 جولای 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه مشترک کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو و نمایندگی بادن – وورتمبرگ 19 جولای 2017

گزارش صوتی جلسه مشترک کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو و نمایندگی بادن – وورتمبرگ 19 جولای 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه مشترک کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو و نمایندگی بادن – وورتمبرگ 19 جولای 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 14 جولای 2017

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 14 جولای 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 14 جولای 2017 بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 15 جولای 2017

لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 15 جولای 2017 

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 15 جولای 2017 بسته هستند