بایگانی ماهیانه: جولای 2017

لینک کلیپ صوتی شرح (ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

لینک کلیپ صوتی شرح (ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی شرح (ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر) بسته هستند

لینک اطلاعیه 882 نمایندگی اندونزی در خصوص قرارداد

لینک  اطلاعیه 882 نمایندگی اندونزی در خصوص قرارداد

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 882 نمایندگی اندونزی در خصوص قرارداد بسته هستند

لینک فراخوان کمیته دفاع از حقوق زنان 29 جولای 2017

لینک فراخوان کمیته دفاع از حقوق زنان 29 جولای 2017 

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان کمیته دفاع از حقوق زنان 29 جولای 2017 بسته هستند

لینک کلیپ صوتی شرح (ماده 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

لینک کلیپ صوتی شرح (ماده 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر) 

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی شرح (ماده 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر) بسته هستند

لینک اطلاعیه 881 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

لینک اطلاعیه 881 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 881 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند

لینک کلیپ صوتی دریچه ای رو به اگاهی (چگونگی تحقق اهداف 17 گانه سازمان ملل برای توسعه پایدار)

لینک کلیپ صوتی دریچه ای رو به اگاهی (چگونگی تحقق اهداف 17 گانه سازمان ملل برای توسعه پایدار)

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی دریچه ای رو به اگاهی (چگونگی تحقق اهداف 17 گانه سازمان ملل برای توسعه پایدار) بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست 13 جولای 2017

لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست 13 جولای 2017 

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست 13 جولای 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه مشترک ماهانه نمایندگی های اندونزی و پاکستان 11 جولای 2017

گزارش صوتی جلسه مشترک ماهانه نمایندگی های اندونزی و پاکستان 11 جولای 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه مشترک ماهانه نمایندگی های اندونزی و پاکستان 11 جولای 2017 بسته هستند

لینک لیست جدید کتابهای منتشر شده در کتابخانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

لینک لیست جدید کتابهای منتشر شده در کتابخانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 

ارسال شده در کتابخانه | دیدگاه‌ها برای لینک لیست جدید کتابهای منتشر شده در کتابخانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بسته هستند

لینک فراخوان جلسه نمایندگی مالزی 26 جولای 2017

لینک فراخوان جلسه نمایندگی مالزی 26 جولای 2017 

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان جلسه نمایندگی مالزی 26 جولای 2017 بسته هستند