بایگانی ماهیانه: جولای 2017

لینک فراخوان جلسه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 15 یولی 2017

لینک فراخوان جلسه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 15 یولی 2017 

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان جلسه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 15 یولی 2017 بسته هستند

لینک فراخوان جلسه مشترک نمایندگی بادن وورتمبرگ و کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 19 یولی 2017

لینک فراخوان جلسه مشترک نمایندگی بادن وورتمبرگ و کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 19 یولی 2017 

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان جلسه مشترک نمایندگی بادن وورتمبرگ و کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 19 یولی 2017 بسته هستند

لینک فراخوان نمایندگی سوئیس 9 یولی 2017

لینک فراخوان نمایندگی سوئیس 9 یولی 2017 

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان نمایندگی سوئیس 9 یولی 2017 بسته هستند

لینک گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی مالزی 5 جولای 2017

لینک گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی مالزی 5 جولای 2017 

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی مالزی 5 جولای 2017 بسته هستند

لینک فراخوان سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 14 یولی 2017

لینک فراخوان سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان  14 یولی 2017 

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 14 یولی 2017 بسته هستند

لینک اطلاعیه 871 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

لینک اطلاعیه 871 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 871 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند

لینک اطلاعیه 872 کمیته دفاع از حقوق زنان

لینک اطلاعیه 872 کمیته دفاع از حقوق زنان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 872 کمیته دفاع از حقوق زنان بسته هستند

لینک اطلاعیه 876 کمیته دفاع از محیط زیست

لینک اطلاعیه 876 کمیته دفاع از محیط زیست

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 876 کمیته دفاع از محیط زیست بسته هستند

لینک فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست 13 یولی 2017

لینک فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست 13 یولی 2017 

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست 13 یولی 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه هم اندیشی با نمایندگی های (اسکاندیناوی – سوئیس – نوردراین وستفالن) 30 جون 2017

گزارش صوتی جلسه هم اندیشی با نمایندگی های (اسکاندیناوی – سوئیس – نوردراین وستفالن) 30 جون 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه هم اندیشی با نمایندگی های (اسکاندیناوی – سوئیس – نوردراین وستفالن) 30 جون 2017 بسته هستند