بایگانی ماهیانه: سپتامبر 2017

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در شهریور ماه 1396

http://bashariyat.org/?p=10352

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در شهریور ماه 1396 بسته هستند

گزارش نقض حقوق زنان در شهریورماه 96

http://bashariyat.org/?p=10368

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق زنان در شهریورماه 96 بسته هستند

اطلاعیه 897 کمیته دفاع از حقوق محیط زیست در خصوص مانور نظامی در کردستان و آتش زدن جنگل ها

http://bashariyat.org/?p=9969

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 897 کمیته دفاع از حقوق محیط زیست در خصوص مانور نظامی در کردستان و آتش زدن جنگل ها بسته هستند

اطلاعیه 894 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص اهل سنت

http://bashariyat.org/?p=9990

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 894 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص اهل سنت بسته هستند

اطلاعیه 899 نمایندگی اندونزی در خصوص اعزام جوانان ایرانی و افغانستانی به سوریه

http://bashariyat.org/?p=10038

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 899 نمایندگی اندونزی در خصوص اعزام جوانان ایرانی و افغانستانی به سوریه بسته هستند

اطلاعیه 902 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

http://bashariyat.org/?p=10374

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 902 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان بسته هستند

اطلاعیه 891 کمیته دفاع از جوان و دانشجو در خصوص خبرنگاری و روزنامه نگاری

http://bashariyat.org/?p=9861

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 891 کمیته دفاع از جوان و دانشجو در خصوص خبرنگاری و روزنامه نگاری بسته هستند

اطلاعیه 903 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

http://bashariyat.org/?p=10329

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 903 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان بسته هستند

اطلاعیه 883 کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان

http://bashariyat.org/?p=9611

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 883 کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان بسته هستند

لینک گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در شهریور ماه 1396

http://bashariyat.org/?p=10332

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در شهریور ماه 1396 بسته هستند